كل عناوين نوشته هاي قاسم شريفي

قاسم شريفي
[ شناسنامه ]
از بين بردن پشه ...... چهارشنبه 97/4/20
قيمت خانه در گلشهر کرج ...... چهارشنبه 97/4/20
استفاده از اراضي دولتي براي رونق ساختوساز مسکن ...... پنج شنبه 97/4/14
آزادي هولوگرام و بازگشت شهرداري به دوران قاليباف؟! ...... دوشنبه 97/4/11
بازار مناسب املاک کلنگي در تهران ...... شنبه 97/4/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها